PLAN ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ WAŻNY OD WRZEŚNIA 2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 15.00

MAŁA NIECKA/ DUŻA NIECKA

SZKOŁY MIEJSKIE

MAŁA NIECKA/ DUŻA NIECKA

SZKOŁY MIEJSKIE

MAŁA NIECKA/ DUŻA NIECKA

SZKOŁY MIEJSKIE

MAŁA NIECKA/ DUŻA NIECKA

SZKOŁY MIEJSKIE

MAŁA NIECKA/ DUŻA NIECKA

SZKOŁY MIEJSKIE

15.30 – 17.00

½ MAŁA NIECKA

1 TOR DUŻA NIECKA

 2 TORY DUŻA NIECKA

2 TORY DUŻA NIECKA

3 TORY DUŻA NIECKA

½ MAŁA NIECKA

3 TORY DUŻA NIECKA

17.00 – 18.00

3 TORY DUŻA NIECKA

½ MAŁA NIECKA

3 TORY DUŻA NIECKA

4 TORY DUŻA NIECKA

½ MAŁA NIECKA

4 TORY DUŻA NIECKA

½ MAŁA NIECKA

1 TOR DUŻA NIECKA

18.00 – 19.30

2 TORY DUŻA NIECKA

3 TORY DUŻA NIECKA

-

2 TORY DUŻA NIECKA

-

 
 

 

SOBOTA

NIEDZIELA

11.00 – 12.30

2 TORY DUŻA NIECKA

-

13.00 – 14.00

½ MAŁA NIECKA

1 TOR DUŻA NIECKA

-

14.00 – 15.00

2 TORY DUŻA NIECKA

-