REGULAMIN

ZAWODÓW PŁYWACKICH

o puchar Prezesa MZECWiK Sp. z o.o.

XIII Memoriał im. Pawła Bączyńskiego

 

1. CEL IMPREZY

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży.

 

2. ORGANIZATOR

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

 

3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się 7 czerwca 2019 r. (piatek) o godz. 10:00 na Pływalni Miejskiej im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie.

Zapisy ww kasie pływalni oraz w dniu zawodów do godz. 9:15.

Obowiązkowo wymagana jest zgoda rodziców na start w zawodach i oświadczenie RODO.

 

4. KATEGORIE WIEKOWE - DYSTANSE:

Styl dowolny - 25 m

a) dziewczęta i chłopcy rocznik 2011 i młodsi

b) dziewczęta i chłopcy rocznik 2010

c) dziewczęta i chłopcy rocznik 2009

 

Styl dowolny - 50 m

a) dziewczęta i chłopcy rocznik 2008

b) dziewczęta i chłopcy rocznik 2007

c) dziewczęta i chłopcy rocznik 2006

 

Styl zmienny -100 m

a) dziewczęta i chłopcy rocznik 2005

b) dziewczęta i chłopcy rocznik 2004 

 

5. NAGRODY

a) medale dla pierwszej trójki w każdej kategorii wiekowej,

b) puchary Prezesa MZECWiK Sp. zo.o. za najlepszy wynik na 25, 50 i 100 metrów.

 

6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

REGULAMIN
XII MISTRZOSTW WĄBRZEŹNA
W ZJEŹDZIE NA CZAS ZJEŻDŻALNIĄ WODNĄ
„SPEED"

1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Wąbrzeźna.

2. ORGANIZATOR:
MZECWIK Sp z o.o.

3. MIEJSCE I TERMINY ZAWODÓW:
Zawody odbędą się 31 maja 2019 r. na Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie.
Początek zawodów o godz. 10.00. Zbiórka zawodników – godz. 9.30.

4. UCZESTNICY:
Uczniowie szkół:
a) SP 2, SP 3 w Wąbrzeźnie
b) Gimnazjum w Wąbrzeźnie

5. KATEGORIE:
a) dziewczęta do III klasy szkoły podstawowej
b) chłopcy do III klasy szkoły podstawowej
c) dziewczęta klasy IV – VI szkoły podstawowej
d) chłopcy klasy IV – VI szkoły podstawowej
e) dziewczęta Gimnazjum + klasa VII-VIII
f) chłopcy Gimnazjum + klasa VII-VIII

6. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ROZEGRANIA ZAWODÓW:
- start z wieży zjeżdżalni na sygnał dźwiękowy z pozycji – dłonie oparte na metalowych poręczach zjeżdżalni, stopy ustawione na plastikowym podeście, twarzą w kierunku zjazdu,
- technika zjazdu tylko zgodnie z regulaminem (tablicą wizualną) umieszczoną na zjeżdżalni,
- zatrzymanie czasu w momencie ukończenia zjazdu i pochwycenia koła ratunkowego pływającego w niecce basenu,dwa starty dla każdego zawodnika – wynikiem do klasyfikacji jest lepszy czas z dwóch zjazdów. W przypadku równego czasu decyduje wynik z gorszej próby. Jeśli są identyczne zawodnicy rozgrywają trzeci zjazd. 

7. NAGRODY:
- pamiątkowe medale za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.
- puchary Prezesa MZECWiK Sp. zo.o. dla zawodniczki i zawodnika za najlepszy czas dnia.

8. ZGŁOSZENIA:
Do 31 maja 2019 r. w kasie Pływalni Miejskiej osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (056) 687 30 36, codziennie w godzinach pracy kasy Pływalni.
O pomoc w zgłoszeniu można również poprosić nauczycieli wychowania fizycznego w danej szkole, termin zgłoszeń również w dniu zawodów do godz. 9.30.

9. SPRAWY RÓŻNE:
W sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator.