Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego