XX Gminny Przegląd Poezji „Złote Usta”

   To już XX Gminny Przegląd Poezji „Złote Usta” zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Wzięło w nim udział 46 uczniów z Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Repertuar recytowanych wierszy był bardzo zróżnicowany, począwszy od wierszyków bajkopisarzy, recytowanych przez naszych najmłodszych uczestników po bardzo dojrzałą poezję, którą zaprezentowała nam młodzież ze starszych klas. Komisja konkursowa w składzie: pani Romualda Erdmańska (przewodnicząca), pani Ewa Gajewska oraz pani Marlena Angowska oceniała zmagania młodych recytatorów oceniając występy pod względem intonacji, dykcji, własnego sposobu interpretacji, jak również ogólnego wrażenia artystycznego.
Wyłoniono następujących laureatów:
Kat.I – 5-7 lat: Karol Marzec (I m-ce), Julia Lewandowska (II m-ce), Magdalena Grzybowska (III m-ce), Filip Kurnik (IV m-ce), Zofia Kopocińska (V m-ce);
Kat.II – 8-10 lat: Laura Pilichowska (I m-ce), Julia Romanowska (II m-ce), Emilia Składanowska (III m-ce), Lena Wantoch-Rekowska (IV m-ce), Natalia Grzybowska (V m-ce)
Kat.III – 11-13 lat: Karolina Lewandowska (I m-ce), Dominik Jaroszewski (II m-ce), Rafał Otolski (III m-ce), Kornelia Matuszewska (IV m-ce), Wiktoria Grzella (V m-ce);
Kat.IV -14-16 lat: Jakub Kawucha (I m-ce), Julia Zasadowska (II-m-ce), Weronika Skowrońska (III m-ce), Weronika Krasna (IV m-ce), Alicja Żychowska (V m-ce).
Nagrodziliśmy również dzieci 3-4 letnie i w tej kategorii I miejsce zajęła Alicja Drewek, natomiast II Aleksandra Kurnik – niestety zwycięzcy nie mogą brać udziału w przeglądzie powiatowym.
Serdecznie gratulujemy laureatom udanych występów życząc dalszych sukcesów. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do przeglądu.
Przypominamy, że miejsca od I do V wezmą udział w przeglądzie powiatowym, który odbędzie się 12.03.2019 r., o godz. 9:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łasinie.

« 1 z 2 »