Archiwa kategorii: Aktulności

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„..Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł..” – Leonardo da Vinci
Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.
„Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka” – Tak definiuje zdrowie psychiczne Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorszy samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.
Ważny jest dobrostan psychiczny, który obejmuje trzy kategorie:
– dobrostan psychologiczny, który przejawia się poprzez: samoakceptację, rozwój osobisty, posiadanie celów w życiu, poczucie panowania nad swoim życiem, niezależność i pozytywne relacje z innymi,
– dobrostan emocjonalny manifestuje się poczuciem szczęścia i zadowolenia z własnego życia, zachowaniem dynamicznej równowagi w ciągu życia, z przewagą stanów pozytywnych,
– dobrostan społeczny wyraża się ogólną akceptacją dla innych, tolerancją, poczuciem więzi i poczuciem osobistej równowagi.

Obraz może zawierać: tekst

Dopalacze? Narkotyki? – Warto skorzystać z pomocy

DOPALACZE? NARKOTYKI?
Warto skorzystać z pomocy!
W nagłych wypadkach:
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej
Jeśli odczuwasz niepokój związany z używaniem dopalaczy/narkotyków możesz zadzwonić:
800 120 148 – Anonimowa policyjna linia specjalna (czynna całą dobę – połączenie bezpłatne)
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
22 844 44 70 – Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemami Uzależnień
22 823 65 31 – Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”
801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
56 687 15 35 – Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej
Pomocy udzielają specjaliści mający doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Osoby, które pomagają są dyskretne. Można im zaufać. Zaufanie to podstawa ich pracy.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tekst

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Jak co roku podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka spędzili wspaniały czas w Leśniczówce we Wroniu 🐗🐞🦌🐿🌳🌱🍃🍂🍁🍄🥔🏀 Pan Leśniczy przeprowadził prelekcję na temat przyrody, leśnictwa, swojej pracy  Nie zabrakło gier, zabaw. Dzieci z chęcią sprzątały las 🌳🌲🌱🌿 Najfajniejszą atrakcją było ognisko 
Dziękujemy Panu Markowi Linetty! 😊😗

 ziem

Bezpłatne dyżury psychologa

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „NADZIEJA” informuje, iż w ramach zadania publicznego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poradnia Rodzina – Specjalistyczna Pomoc dla rodzin Województwa Kujawsko – Pomorskiego istnieje możliwość zapisania się na bezpłatne dyżury psychologa – Pani Magdaleny Frost.
Dyżury odbywają się w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno

Rejestracja pod numerem telefonu: (56) 687 – 15 – 35
POMOC JEST BEZPŁATNA!
Serdecznie zapraszamy !

Teatr „Kurtyna”

W dniach 16.09.2019 r. – 17.09.2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało przedstawienie profilaktyczne dla szkół podstawowych z terenu Miasta Wąbrzeźno. Przedstawienia były realizowane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa, który od wielu lat prezentuje zagrożenia na jakie narażone są współczesne dzieci. Przedstawia drugi rozsądnego i lepszego życia, pozytywne wzorce postępowania oraz wymagania stawiane młodym ludziom przez dzisiejszy świat. W opinii pedagogów i psychologów, prezentowane przez „Kurtynę” widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień są bardzo atrakcyjne i zawierają wartościowe przesłania. Praca teatru została doceniona w całej Polsce, znajdując uznanie w wielu instytucji, placówek edukacyjnych oraz Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Adresatami pierwszego przedstawienia pt. „Miś niegrzeczniś” były oddziały przedszkolne i dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej. Poprzez bajkę profilaktyczną dzieci zapoznały się z zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwem użycia łatwo dostępnych używek i lekarstw, szkodliwym wpływem alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka. Zobaczyły jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, co to jest empatia i szacunek dla słabszych. Aktorzy zachęcali do czytania książek. Drugie przedstawienie pt. „Super żart” było adresowane do klas IV-VI. Jego celem było: kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywna postawa wobec trudnych, życiowych problemów, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie, przywiązanie do wartości. Natomiast ostanie przedstawienie pt. „Wygrać siebie”  było adresowane do klas VII – VIII. Poprzez przedstawienie uczniowie poznali zagadnienia, m.in. kształtowanie postaw społecznych przy wpływie Internetu, wrażliwość na krzywdę kolegów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, redukowanie lęku, środki uzależniające, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze, samookaleczenia, poszerzenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych.spek spekt spekta spektakl